มณฑลฝูเจี้ยนเริ่มต้นในด้านการค้าต่างประเทศที่ดี
 การเผยแพร่:2017-02-17 13:05:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินเผยว่า เมื่อเดือนมกราคมนี้ มณฑลฝูเจี้ยนได้เริ่มต้นด้านการค้าต่างประเทศที่ดี โดยยอดการนำเข้าส่งออกมณฑลฝูเจี้ยน-อาเซียนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสูงถึง 15,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอัตราการเติบโตในการนำเข้าสูงถึงร้อยละ 73.1 ส่วนยอดการนำเข้าส่งออกมณฑลฝูเจี้ยน-ออสเตรเลียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสูงถึง 4,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว 

มณฑลฝูเจี้ยนซึ่งเป็นแกนนำของเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการติดต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยนได้นำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตร แร่เหล็กและถ่านหินจากอาเซียน ซึ่งได้ส่งเสริมความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับอาเซียน นอกจากนี้ มณฑลฝูเจี้ยนเร่งการก่อสร้างเขตทดลองการค้าเสรีให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเข้าตลาดมณฑลฝูเจี้ยน 


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น