สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนจัดการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือการสร้างเศรษฐกิจและระบบนิเวศ
 การเผยแพร่:2017-03-10 16:21:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อบ่ายวันที่ 9 มีนาคมนี้ ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง มีการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำปี 2017 ครั้งที่ 2 โดยสมาชิก 14 คนได้นำเสนอการสร้างเศรษฐกิจและระบบนิเวศ นายอวี๋ เจิ้งเซิง ประธานสภาปรึกษาการเมือง ร่วมประชุม

นายหลี่ โส่วเจิ้น กล่าวในฐานะผู้แทนสหภาพแรงงานแห่งชาติจีนว่า การส่งเสริมให้จีนก้าวหน้าจากประเทศใหญ่ด้านการผลิตถึงประเทศที่เข้มแข็งด้านการผลิต สิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนคือ ต้องมีแรงงานที่มีความสามารถและช่างฝีมือระดับสูงจำนวนมาก พร้อมเสนอให้ปฏิบัติตามมาตรการพัฒนากลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง สร้างบรรยากาศที่ยึดหลักความสามารถ ไม่เน้นประวัติการศึกษาเพียงอย่างเดียว

นายเฉิน ซีเวิน รองประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งชาติจีน กล่าวว่า การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเกษตร ต้องส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและกลไก ยกระดับประสิทธิภาพการเกษตรและศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ เร่งสร้างนวัตกรรมการบริหาร พัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมปฐมภูมิ (Primary Industry) อุตสาหกรรมทุติยภูมิ (Secondary Industry) และอุตสาหกรรมตติยภูมิ (Tertiary Industry) พัฒนาร่วมกัน


 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น