> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã xem xét và lập hồ sơ cho 4.156 đề án
 Mới nhất:2017-03-14 20:59:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên ngày 13/3 từ Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 12 được biết, tính đến 5 giờ chiều ngày 7/3, Ủy ban đề án Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cả thảy nhận được 5.210 đề án, đã xem xét và lập hồ sơ cho 4.156 đề án.

Trong các đề án được lập hồ sơ, có 34,72% đề án liên quan lĩnh vực xây dựng kinh tế, 11,67% về xây dựng chính trị, 7,99% về xây dựng văn hóa, 35,49% về xây dựng xã hội, 10,13% về xây dựng văn minh sinh thái.

Được biết, cả thảy có 1.945 ủy viên trình đề án, chiếm 88,41% tổng số ủy viên. Nhìn chung, số lượng đề án có phần giảm, chất lượng có phần tăng lên.