ปลูกต้นไม้เพื่อยีราฟ
 การเผยแพร่:2017-03-20 16:08:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ ครอบครัวทั้งจีนและต่างชาติรวม 49 ครอบครัวรวมตัวกันที่สวนสัตว์ป่าฉางโจว เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อยีราฟ สวนสัตว์ป่าฉางโจวรับสมัครครอบครัวที่รักสัตว์ร่วมกันปลูกต้นไม้อ่อนที่เป็นอาหารจยีราฟรวม 3,000 ต้น เพื่อปลุกจิตสำนักนึกอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่สังคม

\

\

\

\


ช่องแนะนำ