ไทยวางแผนสร้างศูนย์กีฬาโลก
 การเผยแพร่:2017-04-06 16:55:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สื่อไทยรายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไทยกล่าวว่า จะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ให้การทองเที่ยวและการกีฬากระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยจะกำหนดเป้าหมายใหญ่ ที่ให้ประเทศไทยกลายเป็ "ศูนย์กีฬา" ระดับโลก

ปัจจุบัน การแข่งขันและกิจกรรมกีฬาที่ไทยจัดขึ้นนั้น มีนักกีฬาเข้าร่วมปีละประมาณ 1 ล้านคน ในจำนวนนี้มี 20% เป็นนักกีฬาชาวต่างชาติ หลังจากกำหนดเป้าหมายที่ให้ไทยเป็นศูนย์กีฬาระดับโลกแล้ว คาดว่าชาวต่างชาติจะมาร่วมการแข่งขันกีฬาในไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 30% รายได้จากการกีฬาและท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 10% - 20% 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น