> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm trên biển về rô-bốt lặn sâu 3000 mét
 Mới nhất:2017-04-10 18:30:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/4, cuộc thử nghiệm rô-bốt lặn sâu 3000 mét do Cục Trục vớt Yên Đài thuộc Bộ Giao thông-Vận tải Trung Quốc phụ trách tiến hành đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu Trung Quốc đã có năng lực tìm kiếm và trục vớt ở độ sâu với 3000 mét.

Cuộc thử nghiệm lần này chưa có bất cứ kinh nghiệm chín muồi có thể tham khảo trong hệ thống tìm kiếm và trục vớt của Trung Quốc. Đứng trước thách thức to lớn, Cục Trục vớt Yên Đài đã nhiều lần tổ chức nhân viên kỹ thuật, chuyên gia trong và ngoài cơ quan tiến hành nghiên cứu thảo luận, thẩm định, cuối cùng đã hình thành phương án thử lặn trên biển phù hợp đặc điểm thiết bị của mình và tính khả thi khoa học.

Theo Nhân viên kỹ thuật của Cục Trục vớt Yên Đài, bước tới, thiết bị rô-bốt dưới nước sẽ chính thức đưa vào sử dụng, năng lực phục vụ chiến lược về xây dựng nước mạnh hai dương cũng như khai thác dự án biển sâu của Cục Trục vớt Yên Đài lại lên một tầm cao mới.