ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งมาเลเซีย เชื่อมใจประชาชนสองประเทศ
 การเผยแพร่:2017-04-17 15:34:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในโครงการ "1 แถบ 1 เส้นทาง" ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งมาเลเซียที่กำหนดจะก่อตั้งขึ้นในปีนี้จะเป็นแบรนด์และเวทีใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสองประเทศ และ เชื่อมใจประชาชนให้สนิทสนมมากขึ้น

นายจาง เจี๋ยซิน ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำมาเลเซียระบุว่า 

"ได้เตรียมการอย่างจริงจังเป็นเวลาเกือบ 2 ปีตั้งแต่เมื่อปี 2015 ถึงตอนนี้ได้ดำเนินการสำรวจและเลือกทำเลที่ตั้งในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนที่มีความบริบูรณ์ ทันสมัย และมีขนาดใหญ่ในมาเลเซีย" 

การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งมาเลเซียจะใช้รูปแบบการเช่าอาคารสถานที่และเปิดให้เข้าชม โดยภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีนี้ จะต่อด้วยการซื้อและมีการออกแบบที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใกล้ๆ บริเวณสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำมาเลเซีย 

นายจาง เจี๋ยซินระบุว่า ปีหลังๆ นี้ ความสัมพันธ์จีน-มาเลเซียพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้ผลจริง "โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัฒนธรรมนั้น มีการแลกเปลี่ยนอย่างคึกคักทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กิจการและการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมก็นับวันลงลึกและได้ผลมากขึ้น โดยภาครัฐเป็นแกนนำ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง" 

มาเลเซียเป็นประเทศที่มีชนเผ่าและวัฒนธรรมหลากหลาย มีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับจีนตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน ขณะนี้มีการเปิดวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินของจีนในมาเลเซีย มีการร่วมกันจัดการเรียนการสอนระหว่างสองประเทศ มีการส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศอีกฝ่ายมากขึ้น ซึ่งล้วนมีส่วนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น