> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 sẽ được phóng vào lúc thích hợp từ ngày 20 đến 24/4, đã được dựng đứng ở bãi phóng
 Mới nhất:2017-04-18 17:36:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

\

Theo Tân Hoa xã: Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1dự định được phóng vào lúc thích hợp từ ngày 20 đến 24/4. Hiện đã hoàn tất mọi công việc để chuẩn bị phóng.

Tàu vũ trụ Thiên Châu 1 là tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, sẽ kết nối với Phòng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung 2, thực thi việc tái nạp nhiên liệu trên quỹ đạo, đột phá và nắm vững công nghệ then chốt tái nạp nhiên liệu trên quỹ đạo, v.v. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 còn mang theo hơn 10 dự án ứng dụng đặt tải như thí nghiệm lực hấp dẫn phi Niu-tơn, v.v, sẽ triển khai thí nghiệm, thực nghiệm khoa học và công nghệ vũ trụ trên quỹ đạo. Hoàn thành thuận lợi việc dựng đứng trên bãi phóng, đánh dấu nhiệm vụ chuyến bay tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 chính thức bước vào giai đoạn phóng.