อินโดนีเซียมุ่งลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตเร็วขึ้น
 การเผยแพร่:2017-04-20 15:04:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวันรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวกับสื่อมวลชนหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีรอบสุดท้ายเพื่อหารืองบประมาณประจำปี 2018ว่า เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว ประชาชนอินโดนีเซียควรมีความมั่นใจ ต้องกล้าค้นหาหนทางใหม่ๆ อย่าเดินตามหนทางเก่าเท่านั้น

นายโจโกเห็นว่า ต้องแสดงบทบาทของหน่วยงานสาธารณะและภาคเอกชนให้ดีขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุน รัฐบาลอินโดนีเซียจะมีมาตรการ 2 ประการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการลงทุน ประการแรก สั่งให้หน่วยงานรัฐบาลลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการลงทุน ประการที่สอง ผลักดันการปฏิรูปการเงินและส่งเสริมภาคเอกชนแสดงบทบาท


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น