คณะรัฐมนตรีจีนจะออกมาตรการลดภาษีอีก
 การเผยแพร่:2017-04-20 15:07:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายนนี้ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมตกลงจะออกมาตรการลดภาษีอีก เพื่อลดต้นทุนประกอบการ สร้างบรรยากาศการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น ขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับโครงสร้าง รักษาแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงด้วยดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ผ่านรางกฎหมายหอสมุดสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลในการร่วมสร้างหอสมุดอย่างชัดเจนและส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อีกทั้งยังได้กำหนดระบบการบริหารหอสมุด สมรรถนะการบริการ การสร้างฐานข้อมูลดิจิตอล และพัฒนาการให้บริการออนไลน์ให้ดีขึ้น 


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น