สี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมกว่างซี
 การเผยแพร่:2017-04-21 10:43:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี โดยเลือกเมืองเป่ยไห่เมืองใต้สุดของเขตกว่างซีเป็นจุดเริ่มต้น 

เมืองเป่ยไห่ เป็นเมืองท่าที่ขึ้นชื่อทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลในสมัยโบราณ ซึ่งอยู่ใกล้และมีความสะดวกในการไปมาหาสู่กันกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

\

ที่เมืองเป่ยไห่ นายสี จิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมสมัยราชวงค์ฮั่นเหอผู่ก่อน ระหว่างการชม นายสี จิ้นผิงถามถึงยุคสมัย เอกลักษณ์ ความเป็นมาของโบราณวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหมทางทะเลในสมัยโบราณอีกด้วย 

ต่อจากนั้น นายสี จิ้นผิงเดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าเรือเถี่ยซานริมอ่าวเป่ยปู้ เพื่อรับทราบการวางแผนและการพัฒนาของท่าเรือแห่งนี้ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้และความร่วมมือกับอาเซี่ยน

\

ขณะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และแรงงานที่ท่าเรือเถี่ยซาน นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า วันนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจเยี่ยมพิพิภัณฑ์ราชวงค์ฮั่นเหอผู่และท่าเรือเถี่ยซาน ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เมืองเป่ยไห่ในฐานะเป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลในสมัยโบราณได้สั่งสมประสบการณ์อันอุดมทางประวัติศาสตร์ จำเป็นต้องแสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษใหม่

นายสี จิ้นผิงกล่าวด้วยว่า ในช่วง 3 ปีนับตั้งแต่ข้าพเจ้าเสนอข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นต้นมา ประชาคมโลกได้ให้การตอบรับอย่างกว้างขวาง จีนจะจัดฟอรั่มผู้นำเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในพฤษภาคมนี้ จะมีประมุขและผู้นำจากกว่า 20 ประเทศมาร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นที่เห็นชอบของผู้คนทั้งหลาย เราจะผลักดันการเปิดประเทศและการพัฒนาประเทศให้มากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศพอกินพอใช้เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี และสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี ซึ่งก็คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนที่จะพัฒนาประเทศจีนให้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองใหม่ ต่อการนี้ ภาระกิจของพวกท่านและของข้าพเจ้าคือ ใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หวังว่าเราจะร่วมมือกันและลงเรี่ยวลงแรงเพื่อให้ความฝันของประชาชาติจีนปรากฏเป็นจริงขึ้น

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น