> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Biện pháp miễn thị thực của Ma-lai-xi-a "dựng sào thấy bóng" – Du khách Trung Quốc tăng 74%
 Mới nhất:2017-04-28 21:20:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Tờ "Nanyang Siang Pau" Ma-lai-xi-a đưa tin: Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nhập cảnh Ma-lai-xi-a "MITA" U-dan-đi cho biết, hiện nay du khách nhập cảnh tăng nhanh chóng, đặc biệt là Chính phủ Ma-lai-xi-a thực hiện biện pháp miễn thị thực cho du khách Trung Quốc từ tháng 3 năm nay, du khách Trung Quốc đã tăng khoảng 74%.

Chủ tịch U-dan-đi cho biết, Chính phủ Ma-lai-xi-a đã thiết lập Trung tâm ký thị thực tại Hạ Môn, Trung Quốc, mong năm nay thu hút 4 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Ma-lai-xi-a tham quan du lịch. Hiệp hội MITA cũng sẽ tăng cường hợp tác với các công ty du lịch nước ngoài, mong thu hút càng nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách Trung Quốc.