มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศจีนจัดเทศกาลวัฒนธรรมระหว่างประเทศครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2017-05-02 16:25:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา มีการจัดเทศกาลวัฒนธรรมระหว่างประเทศครั้งที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่ง

เทศกาลวัฒนธรรมดังกล่าวจัดขึ้นปีละครั้ง เป็นงานสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนจีนกับประเทศต่างๆ และเนื่องในโอกาสที่จีนกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ที่กรุงปักกิ่ง เทศกาลวัฒนธรรมครั้งนี้จึงมีแนวคิดที่ว่า "ทูตเยาวชนบนเส้นทางสายไหม" ซึ่งหมายถึงการจะสร้างเส้นทางสายไหมใหม่นั้น ต้องการกำลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนที่สามารถทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนที่เชื่อมทั่วโลกภายใต้กรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ภายในงานครั้งนี้ยังมีการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับความเป็นสากล การประกวดเยาวชนบุคคลดีเด่นระหว่างประเทศ และการแสดงความหลากหลายด้านความเป็นสากล รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีก 22 กิจกรรม มีบูธจากประเทศและเขตแคว้นต่างๆ ทั้งหมด 67 บูธถูกจัดแสดงพื้นที่ 3 โซน ได้แก่ โซน "ย้อนรอยเส้นทางสายไหม" โซน "เที่ยวชมวัฒนธรรมทั่วโลก" และ โซน "วัฒนธรรมจีนที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์"

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น