> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Xe đạp chia sẻ đi vào Băng Cốc đối mặt thách thức
 Mới nhất:2017-05-18 21:55:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, một công ty khởi nghiệp Xin-ga-po du nhập xe đạp chia sẻ vào Băng Cốc, Thái Lan, nhưng lại đối mặt với nhiều thách thức như đường phố nhỏ hẹp, đường dành cho xe đạp bị lấn chiếm, cơ sở hạ tầng lạc hậu, v.v., người sử dụng kiến nghị nhà cung cấp dịch vụ và Chính phủ Thái Lan điều phối cải thiện tình hình an toàn đạp xe.

\

Được sự gợi ý xe đạp chia sẻ phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đã xuất hiện nhiều công ty khởi nghiệp xe đạp chia sẻ, Công ty oBike của Xin-ga-po chính là một trong số đó. Sau khi liên tục triển khai dịch vụ ở các nơi như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, mới đây, công ty này đã đưa xe đạp chia sẻ đi vào Băng Cốc, Thái Lan, trở thành công ty cung cấp dịch vụ xe đạp chia sẻ đầu tiên tại Thái Lan.

\

Chi nhánh Thái Lan mới thành lập của công ty này cho biết, họ đã chính thức đưa dịch vụ xe đạp chia sẻ vào Băng Cốc từ ngày 9/5, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.