> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Giáo dục tiếng Hoa In-đô-nê-xi-a được khôi phục, hơn 40 giáo viên tiếng Hoa đến Hồ Nam chuyên tu
 Mới nhất:2017-06-19 21:31:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Dự án đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại cho giáo viên tiếng Hoa In-đô-nê-xi-a ngày 16/6 đã khai giảng tại trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc. Hơn 40 giáo viên tiếng Hoa tại chức của In-đô-nê-xi-a đến từ Gia-các-ta, Băng-đung, Xing-ka-oang, Ba-tam, Ma-ka-xa v.v bắt đầu cuộc sống tu nghiệp 20 ngày.

Đây là dự án đào tạo nước ngoài bậc nghiên cứu sinh đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, cũng là một trong 4 dự án đào tạo nghiên cứu sinh hướng tới giáo viên tiếng Hoa ở nước ngoài đợt đầu trong cả nước do Hiệp hội Giao lưu hải ngoại Trung Quốc khởi động, nhằm thúc đẩy chuẩn mực hóa, chính quy hoá, chuyên môn hóa giáo dục tiếng Hoa tại nước ngoài.


Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận