"สูตรจีน" รวมพลังเพื่อการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมของทั่วโลก
 การเผยแพร่:2017-06-30 18:11:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกดาวอสฤดูร้อนประจำปี 2017 เพิ่งสิ้นสุดลงที่เมืองต้าเหลียนของจีน ผู้ร่วมประชุมและนักสังเกตุการณ์ระหว่างประเทศระบุว่า จีนไม่เพียงแต่แสวงหาทางออกของการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมที่มีเอกลักษณ์อย่างแข็งขันเท่านั้น หากยังใช้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผลักดันการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

ของทั่วโลกอีกด้วย สูตรจีนได้รวมพลังเพื่อการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมของทั่วโลก

การมีงานทำเป็นแก่นแท้ของการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม หลายปีมานี้ จีนได้สร้างโอกาสการมีงานทำกว่า 13 ล้านคน อัตราว่างงานคงที่ ประมาณ 5% ในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา จีนมีประชากรกว่า 700 ล้านคนพ้นจากความยากจน ซึ่งเป็นส่วนเกื้อกูลอันใหญ่หลวงของจีนที่มีต่อมนุษยชาติ และถือเป็นปฏิบัติการอย่างแท้จริงเพื่อการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นเวทีการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น