จีนและอาเซียนผลักดันความร่วมมือในการขจัดความยากจน
 การเผยแพร่:2017-07-28 15:50:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:People's Daily

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ การประชุมพัฒนาสังคมและขจัดความยากจนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่เมืองเสียมราฐของกัมพูชา เจ้าหน้าที่รัฐบาล นักวิชาการ นักธุรกิจจีน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศกว่า 120 คนเข้าร่วม ซึ่งมีประเด็นว่า "จีนและอาเซียน ส่งเสริมนวัตกรรมและปฏิบัติการขจัดความยากจน"

ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนหารือกันผ่านแนวคิด นวัตกรรมนโยบาย และประสบการณ์การขจัดความยากจน การผลักดันความร่วมมือการขจัดความยากจนจีน-อาเซียน และความพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ของจีน-อาเซียนขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น