ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์จีน-อาเซียนระบุ ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเสมือนเงินทอง
 การเผยแพร่:2017-08-08 17:20:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อเร็วๆนี้ นายสวี่ หนิงหนิง ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์จีน-อาเซียนกล่าวว่า ปีนี้เป็นการครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาอาเซียน การพัฒนาของอาเซียนในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาและการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในช่วงที่ผ่านมานี้ต่างพิสูจน์แล้วว่า ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเสมือนเงินทอง

ตั้งแต่สถาปนาอาเซียนเป็นต้นมา มีการกำหนดกลไกเชิงสร้างสรรค์มากมาย นายสวี่ หนิงหนิงกล่าวว่า การเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ต้องเน้นความปรองดอง ต้องเคารพซึ่งกันและกัน และต้องให้ความช่วยเหลือและใส่ใจในกันละกันต่อกัน เพื่อแสวงหาการพัฒนาร่วมกันขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น