เขตสาธิตการค้าเสรีเมืองซวงหลิว มณฑลเสฉวนเตรียมตั้งสำนักงานประจำประเทศมาเลเซีย
 การเผยแพร่:2017-08-15 16:05:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า วันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการจัดพิธีลงนามโครงการจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศมาเลเซียในเขตสาธิตการค้าเสรีเมืองซวงหลิว มณฑลเสฉวน โดยสำนักงานดังกล่าวนี้จะเป็นสำนักงานประจำประเทศมาเลเซียแห่งแรกภายในประเทศจีน มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบสองทางระหว่างมาเลเซีย-จีนที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการ การลงทุน และการบริการ โดยจะใช้ความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ นำวิสาหกิจการค้าการลงทุนและสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาในตลาดจีน ขณะเดียวกัน ก็จะชี้นำให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจการค้าการลงทุนของจีนออกไปทำตลาดมาเลเซียตลอดจนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น