> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Học viện Khổng Tử Thái Lan và Thượng viện Thái Lan hợp tác tập huấn tiếng Trung
 Mới nhất:2017-09-08 22:35:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/9, Học viện Khổng Tử Đại học Nông nghiệp Thái Lan và Thượng viện Thái Lan tổ chức lễ ký bản ghi nhớ về dự án tập huấn tiếng Trung, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan Pôn-pếch, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan Lam Tố Hồng và Giám đốc phía Trung Quốc của Học viện Khổng Tử Đại học Nông nghiệp Thái Lan Cao Huệ Mẫn...tham dự lễ ký.

Trong bài phát biểu, ông Pôn-pếch cho biết, trong 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thái Lan và Trung Quốc duy trì quan hệ hữu nghị mật thiết "Trung Quốc và Thái Lan thân như một nhà". Việc ký bản ghi nhớ hợp tác là một bước tiến thành công nữa trong việc thúc đẩy giao lưu tiếng Trung, có lợi cho thúc đẩy quan hệ hữu nghị Thái Lan – Trung Quốc phát triển.

Được biết, nội dung hợp tác chủ yếu của dự án là xây dựng giáo trình hội thoại tiếng Trung và tài liệu dạy học riêng cho nghị sĩ Thái Lan và các nhân viên Ban Thư ký Thượng viện. Học viện Khổng Tử Đại học Nông nghiệp Thái Lan sẽ phụ trách dạy học và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như thư pháp, v.v.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận