ทอส่งน้ำมันดิบจีน-พม่าเปิดมา 4 เดือน จีนนำเข้าน้ำมันดิบ 2,280,000 ตัน
 การเผยแพร่:2017-09-28 18:06:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

วันที่ 27 กันยายนนี้ สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเมืองรุ่ยลี่มณฑลยูนนานของจีนประกาศว่า ตั้งแต่ทอส่งน้ำมันดิบจีน-พม่าเปิดมาเป็นเวลา 4 เดือน สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบน้ำมันดิบที่นำเข้าจากพม่าสูงถึง 2,280,000 ตัน เป็นเงิน 860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะนี้ ฝ่ายตรวจสอบที่สามได้แจ้งคุณภาพน้ำมันดิบ แหล่งผลิต น้ำหนักและสัดส่วนของส่วนผสมน้ำมันดิบของสถานีเกาะมาเดย์ซึ่งเป็นป้ายแรกของทอส่งน้ำมันจีน-พม่าระยะแรกให้สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเมืองรุ่ยลี่ได้ทราบเป็นประจำ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น