> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quy mô sở hữu trái phiếu Nhân dân tệ của cơ cấu nước ngoài vượt một nghìn tỷ Nhân dân tệ
 Mới nhất:2017-10-27 18:30:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Con số mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 9 năm 2017, lượng uỷ thác trái phiếu trong nước của các cơ cấu nước ngoài lên tới 1061,053 tỷ Nhân dân tệ, lập mức cao kỷ lục.

Theo nhân sĩ trong ngành, cơ cấu nước ngoài tăng nắm giữ trái phiếu Nhân dân tệ liên quan chặt chẽ với sự kết nối thị trường trái phiếu.

Không ít cơ cấu vốn nước ngoài dự kiến, trái phiếu nhà nước Trung Quốc sẽ được đưa vào chỉ số cơ bản trái phiếu chủ chốt toàn cầu trong 36 tháng tới, do đó sẽ kích thích 250-300 tỷ USD nguồn vốn chảy vào thị trường trái phiếu Trung Quốc.