> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Công ty chứng khoán liên doanh Trung-Lào sẽ hỗ trợ công ty viễn thông lớn nhất Lào niêm yết
 Mới nhất:2017-11-01 20:04:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/10, tại Viêng Chăn, Lào, Công ty TNHH Chứng khoán Lào-Trung liên doanh giữa Trung Quốc và Lào đã ký thỏa thuận cố vấn tài vụ với Công ty Viễn thông Lào, sẽ ủng hộ và hỗ trợ Công ty Viễn thông Lào niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Lào năm 2018.

Nếu niêm yết thành công, Công ty Viễn thông Lào sẽ trở thành công ty niêm yết do nhà nước kiểm soát cổ phần thứ ba của Lào, dự kiến sẽ chào bán 100 triệu đô-la Mỹ cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Công ty TNHH Chứng khoán Lào-Trung thành lập tại Viêng Chăn tháng 11 năm 2013, là công ty chứng khoán liên doanh đầu tiên được Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán Trung Quốc phê chuẩn thành lập tại nước ngoài, cổ đông Trung Quốc là Công ty TNHH cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.