> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Học giả Việt Nam cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản TQ lần thứ 19 đã đóng góp trí tuệ và sức mạnh TQ cho quản trị toàn cầu
 Mới nhất:2017-11-20 18:07:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội thảo tham vấn quốc tế về "Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19: Sự phát triển của Trung Quốc và ý nghĩa thế giới" ngày 16/11 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Cường nhận lời mời đến tham dự hội nghị cho biết, Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã đóng góp trí tuệ và sức mạnh Trung Quốc cho cải tổ và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, kinh nghiệm quản lý Đảng quản lý đất nước của Trung Quốc rất có gợi ý đối với Việt Nam.

Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao Báo cáo và thành quả giành được của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, ông cho rằng, Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã cung cấp sự chỉ đạo lý luận, chỉ đạo tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho sự phát triển của Trung Quốc trong thời đại mới. Ông nói,

"Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã xác định Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đây là nhận thức chung nhất trí cao độ đạt được của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh thời đại mới. Đại hội 19 của Đảng có rất nhiều sự khái quát cao độ, chẳng hạn như thời đại mới, mâu thuẫn mới, mục tiêu mới, đã mở ra chân trời mới của lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cũng là trang mới Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác, là thành qua sáng tạo lý luận quản lý Đảng, quản lý đất nước của Trung Quốc, cũng là thành quả kết hợp thành công giữa Chủ nghĩa Mác với thực tiễn Trung Quốc, đã cung cấp sự chỉ đạo lý luận, chỉ đạo tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho sự phát triển của Trung Quốc trong thời đại mới."

Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại rất quan trọng, sự phát triển sau này của Trung Quốc sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình và phồn thịnh của thế giới. Ông nói,

"Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã đề xuất cơ bản thực hiện mục tiêu hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa vào năm 2035, hoàn thành mục tiêu phát triển quan trọng này, sẽ có ý nghĩa rất quan trọng không những đối với Trung Quốc, mà còn đối với các nước khác trên thế giới. Trung Quốc đề xướng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đây là sáng kiến rất quan trọng, bởi vì sự phát triển của Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới, sự phát triển của Trung Quốc cũng đã thúc đẩy sự phát triển của thế giới, thực hiện những sáng kiến này sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình và ổn định của thế giới."

Hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều là nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có chế độ chính trị như nhau. Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ rõ, cách định hướng vấn đề của Trung Quốc rất có gợi ý cho việc quản lý Đảng, quản lý đất nước của Việt Nam, đáng được nghiên cứu và học hỏi.

Đề cập quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, Viện trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sẽ nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt là hai nước đã đạt được rất nhiều nhận thức chung về mặt xây dựng "Một vành đai, một con đường" và "Hai hành lang, một vành đai", có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hợp tác cùng thắng. Ông nói,

"'Một vành đai, một con đường' là một sáng kiến quan trọng của Trung Quốc, cũng là chủ trương quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc, khu vực cũng như thế giới, Việt Nam cũng ủng hộ xây dựng 'Một vành đai, một con đường'. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được rất nhiều nhận thức chung về mặt thúc đẩy liên kết xây dựng 'Một vành đai, một con đường' với 'Hai hành lang, một vành đai', đồng thời đã ký thỏa thuận hợp tác về mặt liên kết chiến lược phát triển, hợp tác năng lực sản xuất và khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, v.v giữa hai nước.".

\

\

\