> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Nhiều nơi Trung Quốc bắt đầu sử dụng biển xe năng lượng mới chuyên dùng
 Mới nhất:2017-11-21 18:40:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 20/11, người dân thành phố Trường Xuân, Trung Quốc gắn biển xe năng lượng mới chuyên dùng. Cùng ngày, hơn 10 thành phố Trung Quốc bắt đầu sử dụng biển xe năng lượng mới chuyên dùng.