บริษัทจีนยกทัพเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษฟิลิปปินส์
 การเผยแพร่:2017-11-23 15:26:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการจัดงานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ขึ้นที่สหพันธ์ธุรกิจทุนจีนในฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลา โดยนายพลจัตวา ชารีโต บี.พลาซา อธิบดีกรมเขตเศรษฐกิจพิเศษฟิลิปปินส์เผยว่า ได้มีบริษัทจีน 109 แห่งเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษฟิลิปปินส์แล้ว

นายพลจัตวา ชารีโต บี.พลาซา แนะนำว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่างๆ ตามเอกลักษณ์ด้านทรัพยากรของท้องถิ่น อย่างเช่น มีเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารทะเล การแปรรูปแร่ อุตสาหกรรมการกลาโหม การผลิตอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมบำรงสุขภาพ และการสร้างสรรค์เมืองที่เป็นเกาะ เป็นต้น บริษัทที่ได้จดทะเบียนเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ต่างมาจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ดำเนินธุริกจด้านอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องยนต์ การแปรรูปโลหะ เคมี ยาง การแปรรูปเสื้อผ้า เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น