จัดการประชุมความร่วมมือระหว่างตำรวจจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตรอบข้าง
 การเผยแพร่:2017-11-30 16:38:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ การประชุมความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างตำรวจจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตรอบข้างจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้แทนจาก 15 ประเทศรวมถึงอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น พร้อมทั้งสำนักงานปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานเลขาธิการองค์การตำรวจอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกลไกติดต่อปฏิสัมพันธ์ทางตำรวจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บรรลุความเห็นตรงกัน แสวงหาการพัฒนาร่วม เสริมความปลอดภัยของเมือง และประกันให้เมืองหลวงประเทศต่างๆมีความมั่นคงอย่างแน่วแน่ การประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า "เสริมความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกันให้มีความมั่นคงในภูมิภาค" โดยเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับการปราบปรามลัทธิก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมยาเสพติด การทำผิดกฎหมายทางเศรษฐกิจ ทางอินเตอร์เน็ต การค้ามนุษย์ การค้าและขนส่งยาต้องห้ามชนิดต่างๆ เป็นต้น


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น