จีนเริ่มโครงการดินแดนสีเขียวขนาดใหญ่
 การเผยแพร่:2017-12-21 16:24:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การประชุมงานด้านเศรษฐกิจของส่วนกลางจีนที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา เสนอให้เริ่มโครงการดินแดนสีเขียวขนาดใหญ่ ระดมให้รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจภาคเอกชน วิสาหกิจทุนต่างชาติ กลุ่มคน ตัวบุคคลและองค์การทางสังคมร่วมลงทุนกัน เพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์ภาวะนิเวศ

ผู้รับผิดชอบของสำนักงานการป่าไม้แห่งชาติจีนระบุว่า การสร้างดินแดนเป็นสีเขียวมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทางภาวะนิเวศและรักษาความปลอดภัยทางภาวะนิเวศ และเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์จีนที่งดงามและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นำความเจริญสู่ชนบทด้วย การดำเนินโครงการดินแดนสีเขียวนั้น ก็คือระดมกำลังและทรักยากรทั้งสังคมมีเข้าร่วมปฏิบัติการสร้างดินแดนสีเขียวเพื่อให้ประเทศจีนงดงามยิ่งขึ้น ปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศจีนและประชาชาติจีนอย่างยั่งยืน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น