อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2017 อยู่ที่ 3.5%
 การเผยแพร่:2018-01-03 15:24:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา สถิติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสิงคโปร์ ชี้ว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ปี 2017 คิดเป็นร้อยละ 3.5 สูงกว่าอัตราเติบโตปี 2016 ที่อยู่ที่ร้อยละ 2

ในวันเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสิงคโปร์ประกาศว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2017 ได้เติบโตขึ้นร้อยละ 3.1 ต่ำกว่าอัตราเติบโตร้อยละ 5.4 ของไตรมาสที่สาม หลังจากได้ปรับตัวเลขตามฤดูกาลแล้ว การเติบโตในไตรมาสที่ 4 ก็ยังคงน้อยกว่าการเติบโตในไตรมาสที่ 3 อย่างมาก (ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 2.8 ขณะที่ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 9.4)

นอกจากนี้ อัตราเติบโตของธุรกิจก่อสร้างในสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 4 และ 3 ของปี 2017 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี 2016 ได้ลดลง 8.5 % และ 7.7% ตามลำดับ

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น