ปี 2017 จีนมีการขอจดลิขสิทธิ์รวม 1,382,000 ราย
 การเผยแพร่:2018-01-05 15:05:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 4 มกราคมนี้ ในการจัดประชุมอธิบดีกรมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศจีนประจำปี 2018 ขึ้นที่กรุงปักกิ่ง มีการรายงานข้อมูลว่า เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมานี้ ทั่วประเทศจีนมีการแจ้งขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์จำนวน 1,382,000 ราย เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับปี 2016 ขณะเดียวกัน จีนผลักดันดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคี 52 โครงการ ฉะนั้น ปี 2018 นี้ จีนจะให้ความสำคัญกับการวางแผนต่างประเทศ ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตก้าวสู่มูลค่าระดับสูงของโลก

เวลาเดียวกัน นายเซิน ฉางอี่ว์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนกล่าวว่า ปี 2017 ที่ผ่านมานี้ การแจ้งขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ของจีนต่างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนั้น การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมีความเข้มงวดขึ้นด้วย

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น