ซินเจียงมีอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติเพิ่มอีก 5 แห่ง
 การเผยแพร่:2018-01-05 15:05:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานเมื่อวันที่ 4 มกราคมนี้ว่า หลังผ่านการตรวจสอบของสำนักงานป่าไม้แห่งชาติจีนแล้ว เขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงของจีนมีอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติเพิ่มอีก 5 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็น 52 แห่ง

จนถึงปัจจุบัน อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทต่างๆ ในซินเจียงมีมากถึง 3.94 ล้านเฮกตาร์ ในจำนวนนี้ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างกว่า 100 เฮกตาร์มี 435 แห่ง ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภูเขาเทียนซาน ภูเขาอาเอ่อร์ไท่ ภูเขาคุนหลุน พื้นที่แอ่งกระทะถาหลี่มู่ และพื้นที่แอ่งกระทะจุ่นก๋าเอ่อร์ ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้เข้าเที่ยวชมฟรี

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น