> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Hợp tác kinh tế-thương mại giữa các nước sông Lan Thương – Mê Công bước lên tầm cao mới
 Mới nhất:2018-01-11 18:14:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Từ khi thành lập Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công đến nay, Trung Quốc và các nước sông Mê Công thiết thực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, thu được thành quả nổi bật.

Thương mại hàng hóa trong khu vực Lan Thương – Mê Công tăng trở lại nhanh chóng, trở thành điểm sáng mới trong hợp tác Trung Quốc – ASEAN. Trong 11 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và 5 nước sông Mê Công đạt 200 tỷ 940 triệu đô-la Mỹ, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Đầu tư của Trung Quốc tiếp tục mở rộng, trở thành động lực mới thúc đẩy kinh tế các nước sông Mê Công tăng trưởng. Năm 2017, Trung Quốc đã trở thành nước đầu tư nước ngoài lớn thứ nhất của ba nước Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma.

Các dự án hợp tác Lan Thương – Mê Công không ngừng được thực hiện, thúc đẩy hợp tác nhận thầu xây dựng thu được tiến triển mới. Năm 2016, Trung Quốc đã ký thêm 1409 hợp đồng nhận thầu xây dựng công trình với 5 nước sông Mê Công.

Kinh tế qua biên giới là một trong 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Công. Trung Quốc và Việt Nam đang không ngừng thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới như Đông Hưng – Móng Cái, Bằng Tường – Đồng Đăng, Hà Khẩu – Lào Cai, v.v. cũng như khu hợp tác quốc tế thác Đức Thiên – Bản Giốc Trung – Việt. Việc xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Trung Quốc và Lào, Trung Quốc và Mi-an-ma đã bước vào giai đoạn thực chất.

Kết nối cơ sở hạ tầng thu được thành quả nổi bật, cung cấp sự nâng đỡ mới cho Hợp tác Lan Thương – Mê Công. Tuyến đường bộ Côn Minh – Băng Cốc hiện đã thông xe toàn tuyến, cùng với việc khởi công xây dựng đường sắt Trung Quốc – Lào và đường sắt Trung Quốc – Thái Lan, tuyến giữa của đường sắt liên Á kết nối các nước sông Lan Thương – Mê Công sắp khánh thành.