> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Triển lãm thành quả Hợp tác Lan Thương – Mê-công bế mạc tại Phnôm Pênh
 Mới nhất:2018-01-22 19:02:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:XIN HUA

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/1, Triển lãm thành quả Hợp tác Lan Thương – Mê-công đã bế mạc tại Phnôm Pênh, Cam-pu-chia. Triển lãm đã tập trung trưng bày những thành quả quan trọng kể từ khi thành lập cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê-công, thu hút gần 15 nghìn lượt người tham quan, trong đó có quan chức, học giả, học sinh và dân chúng Cam-pu-chia.

Cố vấn Chính phủ Cam-pu-chia Sok Siphana cho biết, triển lãm này cung cấp một góc nhìn hiện đại cho làm thế nào cải thiện dân sinh của các nước sông Lan Thương – Mê-công thông qua công nghệ cao. Ông cho biết: "Những công nghệ này đã được ứng dụng tốt ở Trung Quốc, du nhập vào Cam-pu-chia có thể mang lại diện mạo hiện đại hoá cho Cam-pu-chia. Hợp tác Lan Thương – Mê-công có thể giúp Cam-pu-chia thực hiện phát triển vượt bậc trong các mặt đường sắt, thành phố thông minh, kiến trúc hiện đại, năng lượng tái tạo, v.v."