> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Lập xuân đến, Long Thắng Quảng Tây tổ chức lễ hội mở cày
 Mới nhất:2018-02-06 20:17:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 4/2, quần chúng ở làng Quảng Nam, Long Thắng, Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức lễ hội mở cày, cầu mong hạnh phúc cho dân chúng. Cùng ngày là tiết Lập xuân, dân chúng địa phương đóng vai "trâu", cầu năm mới thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc.

\

\

\

\