> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Bế mạc Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Xin-ga-po
 Mới nhất:2018-02-07 20:14:10   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN ngày 6/2 đã bế mạc tại Xin-ga-po, Ngoại trưởng các nước tham dự hội nghị đã trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế tại hội nghị trong 3 ngày.

Ngoại trưởng Xin-ga-po Vi-vi-an cùng ngày ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng các nước ASEAN đã thảo luận định hướng phát triển về xây dựng Cộng đồng ASEAN và tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN tại hội nghị và nhất trí cho rằng, cần thiết tăng cường hơn nữa tính bền bỉ của các nước ASEAN về mặt tài chính tiền tệ và kinh tế vĩ mô, sâu sắc quan hệ thương mại của ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Trong bản tuyên bố, ông Vi-vi-an còn cho biết, các nước ASEAN đã nhận thức được lợi ích về đảm bảo Nam Hải là vùng biển hòa bình, vùng biển ổn định và vùng biển phồn thịnh.