> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc công bố tiêu chuẩn về vật liệu đóng gói chuyển phát nhanh sửa đổi để đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường
 Mới nhất:2018-02-22 19:01:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

\

Theo Tân Hoa xã: Tổng Cục Giám sát chất lượng và Kiểm nghiệm Kiểm dịch nhà nước, Ủy ban Tiêu chuẩn nhà nước Trung Quốc mới đây ban hành hàng loạt tiêu chuẩn quốc gia về "Vật liệu đóng gói chuyển phát nhanh" sửa đổi, đưa ra yêu cầu mới đối với giảm thiểu đóng gói chuyển phát nhanh theo yêu cầu giảm thiểu lượng sử dụng, xanh hóa, có thể sử dụng tuần hoàn.

Hàng loạt tiêu cuẩn quốc gia trong "Vật liệu đóng gói chuyển phát nhanh" được sửa đổi và ban hành yêu cầu sử dụng nhựa phân giải sinh học làm túi đóng gói chuyển phát nhanh, giảm ô nhiễm nhựa.

Tin cho biết, hàng loạt tiêu chuẩn Trung Quốc trong "Vật liệu đóng gói chuyển phát nhanh" ban hành năm 2009 không có nhiều nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường xanh.