รมว.พาณิชย์ไทยระบุ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีนมีศักยภาพสูง
 การเผยแพร่:2018-03-01 19:28:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

สำนักข่าวซินหวา---เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่กรุงเทพมหานคร นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวในที่ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาไทย-จีนในปี 2018 ที่จัดชึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนว่า การสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เศรษฐกิจดิจิตอล และการท่องเที่ยวของจีน นำเสนอโอกาสการพัฒนากับประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจของ 2 ประเทศมีส่วนเกื้อกูลกันสูง และมีศักยภาพสูงในการดำเนินความร่วมมือต่อไป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์อธิบายในที่ประชุมว่า โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เน้นเรื่องการเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นโอกาสดียิ่งสำหรับไทย ยกตัวอย่าง โครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีนจะอำนวยประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงไทยกับประเทศรอบข้างในภูมิภาค ทำให้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครือข่ายการคมนาคมของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

รมว.พาณิชย์เน้นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีน สอดรับกับของประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์ Made in China 2025 สามารถเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่ต่างให้ความสำคัญกับผลการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิตอล นอกจากนี้ 2 ประเทศสามารถดำเนินความร่วมมืออย่างกว้างขวางในด้านการลดจำนวนผู้ยากจนด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น