> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc cử đoàn đại biểu thăm Thái Lan bàn thảo hợp tác
 Mới nhất:2018-03-09 19:19:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Chập tối ngày 7/3, Đoàn đại biểu kinh tế thương mại của Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc đến Băng Cốc, Thái Lan.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc Thành Thanh Đào cho biết, chuyến thăm Thái Lan của đoàn đại biểu gồm các thành phần đến từ hơn 50 doanh nghiệp Trung Quốc lần này là nhằm tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công, khai thác tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và Thái Lan.

Được biết, trong 3 ngày ở thăm Thái Lan, hai bên Trung Quốc và Thái Lan sẽ triển khai bàn thảo về nhiều dự án kinh tế – thương mại trọng điểm, trong đó có dự án thủy điện, điện gió, nhiệt điện, điện năng lượng mặt trời quốc gia Thái Lan; dự án đầu tư vào ngành chế biến nông sản phẩm và ngành trồng trọt Thái Lan; các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như dự án hợp tác khu công nghiệp; dự án hợp tác về sản phẩm đặc sắc Trung Quốc-Thái Lan.