สงขลาจัดงานแสดง "เส้นทางสายไหมทางทะเล"
 การเผยแพร่:2018-03-12 12:11:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาจัดงานแสดง "เส้นทางสายไหมทางทะเล" โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายหลี่ว์เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ตลอดจนตัวแทนจากวงการการเมือง องค์การชาวจีนโพ้นทะเลภาคใต้ของไทยและประชาชนชาวไทยเข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

ในพิธีเปิด นายวิษณุ เครืองามกล่าวถึงความผูกพันระหว่างจังหวัดสงขลากับเส้นทางสายไหมทางทะเล และประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ "ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" โดยระบุว่า ในประวัติศาสตร์ ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนเป็นอย่างมาก ความร่วมมือไทย-จีนจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยรัฐบาลจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาใช้ความได้เปรียบที่อยู่ในทำเลที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลยุคปัจจุบันไปสู่อาเซียน เข้าร่วมในโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" อีกด้วย

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น