มีดดั้งเดิมชนเผ่าจ้วงเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2018-03-20 16:31:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นายหวง ตงเผิง จากเมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ได้รับสมญาว่าเป็น "ราชามีดแห่งชนเผ่าจ้วง"

\

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ.2000 นายหวง ตงเผิง เริ่มศึกษาค้นคว้าศิลปะการทำมีดด้วยตัวเอง โดยใช้เวลา 9 ปี ในการหลอมมีดที่ทำจากเหล็กกล้าที่มีลวดลาย

เพื่อให้มีดของเขามีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น นายหวง ตงเผิง ผสมผสานวัฒนธรรมชนเผ่าจ้วงเข้ากับศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมในการผลิตมีด  เขาหวังว่า มีดที่ผลิตขึ้นมานั้นจะเป็นที่นิยมชมชอบจากผู้คนทั่วไปมากขึ้น และสามารถช่วยสืบทอดจิตวิญญาณของชนเผ่าจ้วงได้อีกด้วย

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น