> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hơn 400 sĩ quan và binh sĩ Cam-pu-chia lên đường tới Ma-li và Nam Xu-đăng tham gia hành động gìn giữ hòa bình
 Mới nhất:2018-05-04 19:46:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: 428 sĩ quan và binh sĩ Cam-pu-chia, bao gồm 24 nữ quân nhân, ngày 3/5 lên đường tới Ma-li và Nam Xu-đăng tham gia hành động gìn giữ hòa bình kéo dài một năm của Liên Hợp Quốc.

Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia Pôn Xa-rôn (Pol Saroeun) thay mặt Thủ tướng Hu-xen tổ chức lễ tiễn tại Sân bay Không quân quốc tế ở Nông Pênh.

Năm nay là năm thứ 12 Cam-pu-chia tham gia hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đến nay, Cam-pu-chia đã tham gia hành động gìn giữ hòa bình tại 8 nước, cử hơn 5.257 sĩ quan và binh sĩ gìn giữ hòa bình tham gia các công tác rà phá bom mìn, kích nổ bom mìn, hiến binh, y tế, công trình, thanh tra giám sát....

Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia hiện có 813 sĩ quan và binh sĩ, trong đó có 50 nữ quân nhân tham gia hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại 5 nước.