> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh 6C châu Á-Thái Bình Dương bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B
 Mới nhất:2018-05-04 19:55:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

0 giờ 06 phút ngày 4/5, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh 6C châu Á Thái Bình Dương (APSTAR-6C) lên quỹ đạo dự định bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B. Vệ tinh 6C châu Á-Thái Bình Dương sẽ cung cấp dịch vụ cho công trình xây dựng "Một vành đai, một con đường", nâng cao hơn nữa trình độ dịch vụ thông tin, phát thanh qua vệ tinh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

\

Vệ tinh sẽ được dùng vào dịch vụ thông tin và phát thanh qua vệ tinh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoài nâng cao dịch vụ của Xê-ri vệ tinh thông tin châu Á-Thái Bình Dương ra, còn sẽ cung cấp càng nhiều ủng hộ cho sáng kiến "Một vành đai, một con đường", có triển vọng thị trường rộng mở.