ทัศนียภาพนาขั้นบันไดเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2018-05-16 16:19:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

\

ช่วงต้นฤดูร้อน นาขั้นบันไดในหมู่บ้านปาผิง ตำบลหมางฉ่าง อำเภอหนานตัน เขตกว่างซี มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

\

โดยเฉพาะหลังฝนตก น้ำจะเต็มตลิ่ง เสริมให้ทัศนียภาพของนาขั้นบันไดมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น