> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Thành lập Tập đoàn Giáo dục dạy nghề giao thông đường sắt Trung Quốc – ASEAN – 68 tổ chức Trung Quốc và nước ngoài tham gia
 Mới nhất:2018-05-21 20:41:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Tập đoàn Giáo dục dạy nghề giao thông đường sắt Trung Quốc – ASEAN do 68 tổ chức Trung Quốc và nước ngoài phối hợp đã thành lập ngày 19/5 tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, qua đó xây dựng mặt bằng giao lưu và hợp tác quốc tế giáo dục dạy nghề giao thông đường sắt.

Tập đoàn Giáo dục dạy nghề giao thông đường sắt Trung Quốc – ASEAN là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, phi pháp nhân độc lập, do Học viện Kỹ thuật hướng nghiệp đường sắt Liễu Châu đứng ra tổ chức và thành lập. Hiện nay, tập đoàn này đã thu hút 68 cơ quan và tổ chức như các trường và học viện dạy nghề, doanh nghiệp giao thông đường sắt, hiệp hội ngành, v.v., đến từ Trung Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a tham gia.

Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn, Giám đốc Học viện Kỹ thuật hướng nghiệp đường sắt Liễu Châu Hoàng Phong cho biết, tập đoàn này sẽ lấy đào tạo nhân tài kỹ năng cao làm hạt nhân, đào tạo nhân tài kỹ năng cao trong vận tải đường sắt, giao thông đường sắt đô thị và xây dựng công trình cho các nước ASEAN.