สปป.ลาว เดินหน้าหลุดพ้นความเป็นประเทศด้อยพัฒนา
 การเผยแพร่:2018-06-19 16:30:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์จีน---เมื่อเร็วๆ นี้ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาวแจ้งรัฐสภาว่า ลาวยังต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในการออกจากรายชื่อประเทศด้อยพัฒนา สู่ประเทศกำลังพัฒนาก่อนปี 2020

มาตรฐานชี้วัดประเทศด้อยพัฒนามี 3 อย่าง คือ 1.ดัชนีสุภาพของประชาชนและทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาการศึกษา 2. ดัชนีความเปราะบางหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ 3.รายได้ถัวเฉลี่ยของประชาชน ขณะนี้ การพัฒนาประเทศของลาวมี 2 ขั้นมาตรฐาน คือ ดัชนีสุภาพของประชาชนและทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาการศึกษา และรายได้เฉลี่ยของประชาชน แต่ยังไม่ผ่านดัชนีความเปราะบางหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคของโลก

สหประชาชาติระบุว่า ถ้าลาวรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในปี 2021 ก็จะนำชื่อ สปป.ลาวออกจากรายชื่อประเทศด้อยพัฒนาในปี 2024


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น