กว่างซี-อาเซียน ยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรเป็นรูปแบบสมาร์ท
 การเผยแพร่:2018-06-20 17:06:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ตั้งอยู่บริเวณชายแดนจีนที่ติดต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ หลายปีมานี้ เขตกว่างซีได้ใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของตน กระชับความร่วมมือด้านการเกษตรกับอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างเขตกว่างซีกับอาเซียนกำลังยกระดับเป็นแบบสมาร์ทมากขึ้นด้วย

นางโอว อี้เสีย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศ สังกัดกรมการเกษตรเขตกว่างซีกล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา เขตกว่างซีได้นำร่องก่อตั้งสถานีทดลองพันธุ์พืชพันธุ์ดีระหว่างกว่างซี-อาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสนับสนุนประเทศเหล่านี้เพาะปลูกพันธุ์พืชดีเด่น ปัจจุบัน ได้ก่อตั้งสถานีทดลองแล้วเสร็จรวม 5 แห่งในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และอินโดนีเซีย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น