ลาวกำหนดกฎใหม่หนี้สาธารณะห้ามเกิน 25% ของรายได้การคลัง
 การเผยแพร่:2018-06-20 17:17:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สื่อมวลชนลาวรายงานว่า รัฐบาลลาวมีมติกำหนดให้หนี้สาธารณะห้ามเกิน 25% ของรายได้การคลังประจำปี นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาวเสนอญัตติเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินสาธารณะต่อรัฐสภา โดยเน้นว่าต้องบริหารจัดการหนี้สินสาธารณะโดยรวม หน่วยงานระดับจังหวัดต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงวางแผนการลงทุนและกระทรวงการคลังตามขั้นตอนกฎหมายหากต้องการกู้เงิน ญัตติฉบับนี้ยังกำหนดให้สัดส่วนของหนี้สินสาธารณะต้องไม่เกินรายได้ประจำ 25% หรือประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น