พม่าออกกฎห้ามนำเข้ารถยนต์พวงมาลัยขวา
 การเผยแพร่:2018-06-21 16:40:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์พม่าประกาศว่า ตามข้อกำหนดใหม่ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในพม่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไป ทำให้ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ส่วนหนึ่งได้ยื่นขอกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อปิดให้บริการ ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รัฐบาลพม่าได้ประกาศข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ปี 2018 โดยข้อกำหนดดังกล่าวอนุญาตให้ธุรกิจหรือบุคคลสามารถนำเข้าได้เพียงรถพวงมาลัยซ้ายจากต่างประเทศ และไม่อนุญาตให้นำเข้ารถพวงมาลัยขวา นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังได้กำหนดระยะเวลาที่สามารถใช้งานรถยนต์มือสองนำเข้าต่อไปได้อีกด้วย

ประเทศพม่าเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่ใช้การขับรถโดยชิดขอบทางด้านขวา แต่บนท้องถนนในพม่าจะพบเห็นรถยนต์ที่ขับชิดด้านขวาแต่ใช้พวงมาลัยขวา ซึ่งรถยนต์ส่วนใหญ่ในพม่าเกือบร้อยละ 90 ต่างเป็นรถญี่ปุ่นที่มีพวงมาลัยขวา

พร้อม ๆ กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์จีน รถยนต์ขนาดเล็กที่ผลิตในจีนเริ่มมีขับขี่ให้เห็นอยู่ตามท้องถนนในกรุงย่างกุ้ง โดยรถยนต์ใหม่จากจีนมีความสามารถในการแข่งขันกับรถยนต์ญี่ปุ่นได้ และเป็นรถพวงมาลัยซ้ายซึ่งสอดคล้องกับกฎการขับขี่ของพม่า ดังนั้น พร้อม ๆ การปฏิบัติตามนโยบายห้ามนำเข้ารถยนต์พวงมาลัยขวา รถยนต์มือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นที่เต็มท้องถนนในพม่าคงมีการเปลี่ยนแปลง และทำให้รถยนต์ใหม่พวงมาลับซ้ายจากจีน เกาหลีใต้และประเทศอื่น ๆ มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาการใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาแต่ขับขี่ทางด้านขวาจะค่อย ๆ ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น