> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Triễn lãm thành quả ứng dụng chuỗi khối diễn ra tại Phi-li-pin
 Mới nhất:2018-06-25 18:20:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Triển lãm thành quả ứng dụng chuỗi khối đã diễn ra tại Thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin, hơn 30 công ty liên quan ngành chuỗi khối đến từ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đã tham gia triển lãm, triển lãm đã cung cấp thành quả và trải nghiệm ứng dụng chuỗi khối phong phú.

Tại hiện trường triển lãm, các công ty liên quan ngành chuỗi khối đến từ các nước Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Trung Quốc, v.v., đã triển lãm thành quả ứng dụng chuỗi khối của mình, đạt được nhiều dự định hợp tác.

Tháng 4 năm nay, Chính phủ Phi-li-pin lần đầu tiên cho phép các công ty liên quan ngành chuỗi khối hoạt động tại Phi-li-pin, 15 công ty chuỗi khối và công nghệ tài chính đợt đầu tiến vào thị trường Phi-li-pin lần lượt đến từ Hồng Công Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, v.v..