> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Phi-li-pin dự kiến năm nay sẽ khởi công xây dựng 10 dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn
 Mới nhất:2018-06-25 18:31:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web Bộ Thương mại Trung Quốc: Mới đây, Bộ Tài chính Phi-li-pin cho biết, 10 dự án trong chương trình "xây dựng lớn" dự kiến sẽ khởi công trong năm nay với tổng mức đầu tư 59,76 tỷ Pê-sô. 10 dự án này đều nằm trong 75 dự án hàng đầu do Tổng thống Đu-téc-tê đề xuất, trong đó 3 dự án do Trung Quốc huy động vốn, bao gồm dự án đường sắt Min-đa-nao giai đoạn I trị giá 35,26 tỷ Pê-sô, dự án tưới tiêu đập sông Chico trị giá 4,37 tỷ Pê-sô và dự án cây cầu bắc qua sông Pasig trị giá 5,98 tỷ Pê-sô.